VIELÄKÖ SUOMESSA ON TYÖTTÖMYYTTÄ?

Työn puute on muttunut viimeisen kahden vuosikymmenen aikana toisenlaiseksi asiaksi kuin se, mihin työttömyydellä on totuttu viittaamaan. Talous tarvitsee tänään erilaista työvoimaa kuin viime vuosisadalla eli työvoiman kysyntä on saanut uudet piirteet. Työttömyydenkin käsite on käynyt hankalaksi, mutta siitä on selvitty muuttamalla puheenaihetta: ongelmana ei ole työpaikkojen niukkuus, vaan työvoiman tarjonnan vähäisyys.
Koskahan Suomessa ryhdytään käymään päivän tilanteeseen perustuvaa julkista keskustelua ansiotyön puutteesta?

Lue lisää