Itsestäni

Olen historiantutkija, joka on aina etsinyt vastauksia yhteiskunnan ajankohtaisiin kysymyksiin. Kirjoittaminen on ammattini ja sen lähtökohtana on ihmisten kuunteleminen ja ympräristön tarkkaileminen. Tavoitteena on herättää kansalaiset tunnistamaan elämistään heikentäviä epäkohtia ja tarjota heille tässä tarvittavia itsenäisen ajattelun apuvälineitä. Maailmankatsomukseltani olen reformisti ja poliittisen toimintani keskeinen paikka on perustuloverkosto.

Jorma Kalela

Synnyin Helsingissä 12.11.1940, aloitin akateemisen urani assistenttina Helsingin Yliopistossa 1966 ja jäin eläkkeelle poliittisen historan professorina Turun yliopistosta 2004.

Ennen Turun viran saamista vuonna 1992 tutkimustyötäni olivat rahoittaneet Helsingin yliopisto viisi, Suomen Akatemia kuusi, Paperiliitto seitsemän ja Työvoimaministeiriö kaksi vuotta. Tutkimusteni kohteina ovat olleet yhtäällä 1900-luvun suomalainen politiikka maan ulkosuhteista työttömyyteen ja toisaalla historiantutkimuksen metodologia ja teoria. Julkaisuluettelossani on 13 kirjaa ja 218 tieteellistä artikkelia.

Työkentelin Oxfordin St. Anthony’s Collegen vanhempana tutkijana 1975-76 sekä kutsuttuna tutkijana Greifswaldin yliopistossa 1977 ja Oslon yliopistossa 1979. Lukuvuoden 1993-94 tein tutkimusta Lontoon Institute of Historical Researchissa Suomen Akatemian ja British Academyn tutkijanvaihtosopimuksen puitteissa.