Julkaisuni historiasta 2005 alkaen / My publications on history 2005 on

2014

The Linguistic turn in Retrospect. In K.Rentola and T.Saarela (eds.): Kulkijapoika on nähnyt sen: Kirjoituksia nykyhistoriasta, Työväen historian ja perinteen seura 2014.

Historia ja demokratia. Historiallinen Aikakauskirja 2/2014

2013

History Making: The Historian as Consultant. Public History Review Vol 20 (2013): 24-41.

Historia ja kertomus. Miten historiaa oikeastaan kannattaisi ajatella? Avain 4/13: 80-84.

Making History: The Historian and Uses of the Past. In H. Kean and P. Martin eds. The Public History Reader. Routledge: London and New York 2013. 104-128.

2012

Shared histories as an example of the black hole between disciplines. Paper presented at Agora for Interdisciplinary Debate, University of Helsinki, 10 December 2012.

Selvittääkö historiantutkija todellakin, ‘mitä todella tapahtui’? Esitelmä XIX Kirjahistoriallinen seminaari ’Tarua vai totta’ Faktan ja fiktion muuttuvia rajoja, Helsinki 9.11.2012.

Historiantutkimus. Teoksessa V.Heikkinen, E.Voutilainen, P.Lauerma, U.Tiililä ja M.Lounela (toim.): Genre-analyysi – tekstilajitutkimuksem käsikirja. Gaudeamus; Helsinki, 2012. 505-510.

Mikä tekee yhteiskunnan ja kulttuurin tutkijan työn merkittäväksi? Esitelmä Jyväskylän yliopistossa 30.5.2012.

Alustus teemaan Minä, historioitsija ja kirjailija. Tekijän roolista / objektiivisuudesta henkilöhahmojen rakentamisessa, Uudenmaan kirjoittajat – Nylands skribenter, Helsinki 3.5.2012.

Historiantutkijan yleisö ja hänen yhteiskunnallinen tehtävänsä. Esitelmä Oulun yliopistossa 18.4.2012.

The Two Sides of the Book’s Message. Paper delivered at the seminar The Historian in Society on the new book by Jorma Kalela Making History. The Historian and the Uses of the Past. University of Helsinki 6 February 2012.

Historiantutkijan rooli yhteiskunnassa. Luentosarjassa Kehystetty menneisyys Turun yliopisto, 2.2.2012

Historiantutkimus vaikuttavuusyhteiskunnassa. Teoksessa M.V.Volanen (toim.): Toiseksi paras? Tieteentekijät ja uusi yliopisto. Tieteentekijöiden liitto / Forskarförbundet, Helsinki 2012.

Työväenhistoriaa 2010-luvulla? Teoksessa M.Majander ja K.Rentola (toim.): Ei ihan teorian mukaan, Työväen historian ja perinteen tutkimuksen seura ja Yhteiskunnallinen Aarkistosäätiö 2010

Making History.The Historian and Uses of the Past. Palgrave Macmillan; Basingstoke 2011 (2012).

2011

——-

2010

Dikotomioiden aika on ohi. Puheenvuoro keskusteluseminaarissa Historian tila ja tulevaisuus Turun yliopisto 26.11.2010

Muistitietotutkimus lähestymistapana. Esitelmä Turun yliopiston Folkloristiikan Muistitieto  ja historian tutlkinnat –seminaarissa 15.11.2010

Ei ”mitä historia on”, vaan ”miksi historiaa”. Esitelmä Tampereen yliopistolla ”Historian mieli / Historian’s mind seminaarissa 12.11.2010

The necessity of secondary reflection for the practicing historians. Paper delivered at Historiantutkimuskpäivät, Jyväskylä 22 October 2010.

Miten historiantutkijan kannattaisi ajatella omaa työtään? Luentosarja Tampereen yliopistossa syys-lokakuussa 2010.

Historiantutkimus vaikuttavuusyhteiskunnassa. Historiallinen Aikakauskirja 2/2010.

Ylhäältä alas, reunoilta keskelle ja tieteestä kulttuuriin. Muutaman viime vuosikymmenen siirtymisiä historiantutkimuksessa. Esitelmä Periferia-iltapäivässä Itä-Suomen yliopistossa, Joensuussa 15.4.2010

Historian rakentamisen mieli ja tutkijan valinnat. Teoksessa P. Grönholm ja A. Sivula (toim.): Medeiasta pronssisoturiin. Kuka tekee menneestä historiaa? Turun Historiallinen Yhdistys ry.; Turku 2010.

2009

Tuleeko historiantutkijan olla historiantutkijana aktiivinen poliittinen toimija? Esitelmä Jonsuun yliopistossa 8.12.2009

Vieläkö muistitietotutkimus on “radikaalia”? Esitelmä Joensuun yliopistossa 9.12.2009

The Role of Historians in breaking the Present Impasse of Western Democracies. Paper at the conference Legacies & Futures. Paper delivered at the seminar The History Workshop and Radical Education, Ruskin College, Oxford, 19 September 2009.

Miksi ei pidä ajatella, että historiantutkija tuottaa kertomuksia? Teoksessa S. Hägg, M. Lehtimäki ja L. Steinby (toim.): Näkökulmia kertomuksen tutkimukseen. Tietolipas 226. SKS; Helsinki.

2008

Historiantutkija ja politiikka. Historiallinen Aikakauskirja 4/2008, 418-419.

Historiantutkimuksen mullistus 1900-luvun viimeisellä kolmanneksella Jarmo Peltolan väitöskirjan kontekstina. Vastaväitös 4.3.2008.

2007

”’Oikea’ ja jokapäiväinen historia”, Turun Sanomat 12.9.2007.

Histories as instruments of power. Paper delivered at the international conference History, Knowledge and Power at Turku University 13-14 September 2007

International history. Paper delivered the seminar “Multidisciplinarity in International relations, University of Tampere 10 May 2007

“Virallisen historian” käsite. Esitelmä Teoriat historiantutkimuksessa –seminaarissa Turun yliopiston Poliittisen historian laitoksella 19.4.2007

The Historian and Lay Expectations. Paper delivered at Ruskin College 7 March 2007

Choice in History. Paper delivered at Raphael Samuel Centre / University of East London 28 February 2007.

2006

Mikä oikeuttaa historiantutkijan ammatin? Esitelmä Tampereen yliopiston Historiatieteen laitoksella 13.12.2006

Teoriat historiantutkimuksessa. Esitelmä Turun yliopiston Suomen historiassa 7.11.2006

Historian in the Society. Paper delivered at the concluding seminar of the research project The Political Aspects of History at the Finnish Institute, London 11 October 2006

Miksi historiantutkija ei tuota kertomuksia? Alustus Turun yliopistossa 6.10.2006 pidetyssä seminaarissa Kertomus, totuus, historia.

Mikä oikeuttaa historiantutkijan ammatin. Esitelmä Helsingin yliopiston Poliittisessa historiassa 19.9.2006

Raphael Samuel, people’s history ja popular memory,  esitelmä Turun yliopistossa17.5.2006

Raphael Samuel (1934 – 1996) historiantutkimuksen teoriaa historian ehdoilla.  Luento Helsingin yliopiston historian laitosten luentosarjassa Tulevat klassikot 30.1.2006

Entä jos vallankumous tapahtui jo keväällä 1917? Esitelmä Vanajaveden Opistossa 25.1.2006

Historian and the Politics of History.The case for a new approach into the historian’s methodology. Paper presented at the workshop ‘What are books on the historian’s methodology written for’, ESSHC Amsterdam 24 March 2006. www.iisg.nl/esshc.

Muistitiedon näkökulma historiaan. Teoksessa O. Fingerroos, R. Haanpää, A. Heimo ja U-M. Peltonen (toim.): Muistitietotutkimus. Metodologisia kysymyksiä. Tietolipas 214. Suomalaisen Kirjallisuuden Seura. Helsinki.s. 67-92

Historian and the politics of history. Paper presented at Ruskin College Oxford) on Wednesday 7 March 2006..

2005

Julkisten historioiden ja sosiaalisten muistien vuorovaikutuksesta. Esitelmä Joensuun yliopistossa 17.11.2005

Oppiaineesta laitokseksi. Teoksessa A.Kultanen-Leino, V.Saarikoski, T.Soikkanen ja M.-L.Torvikoski (toim.): Lähihistoria tehtävänä.40 Vuotta poliittisen historian tutkimusta, opetusta ja hallintoa Turun yliopistossa,Poliittisen historian raportteja 7, 2005.

”’Jatkomenoinen uudistaminen’. Politiikka historiassa ja historiantutkimuksessa.”, HAik 3/2005, 282-297).