Julkaisuni politiikasta 2005 alkaen / My publications on politics 2005 on

2014

Vieläkö Suomi on demokratia? Kanava ??/2014.

Ulos tukiviidakosta. Demokraatti 17.10.2014

Zum Zustabd der Demokratie im heutigen Finland. In M. Menger und B. E. Poser (Hrsg.) Finnland im Blick. Historische und zeitgeschichtliche Studien. Festschrift für Dörte Putensen. Saxa Verlag.

Historia ja demokratia, Historiallinen Aikakauskirja 2/2014.

2013

Vieläkö Suomessa on työttömyyttä? Demokraatti 27.12.2013

Basic Income and Democracy. In H. Haggrén, J. Rainio-Niemi, and J. Vauhkonen eds. Multi-layered Historicity of the Present. Publications of the Department of Political and Economic History Studies 8 (2013) 327-343.

Miksi perustulon kaltainen uudistus on välttämätön suomalaisen demokratian pelastamiseksi. Esitelmä Turun yliopiston Politiikan tutkimuksen laitoksella 25.4.2013

Perustulo ja suomalaisen demokratian pelastaminen. Esitelmä Attack – Turku 25.4.2013

The transforming sources of livelihood and basic income. Paper delivered at Turku Centre for Welfare Research 26 April 2013.

Ihmisten toimeliaisuus lisääntyisi perustulon avulla. Helsingin Sanomat Vieraskynä 6.2.3013.

Asiantuntijapuheenvuoro perustuloa koskevan kansalaisaloitekampanjan aloitustilaisuudessa 1.2.2013

Työllisyyspuheen kaksinaismoraali ja perustulo. Perustulo.org. 29.1.2013.

2012

Puolueet eivät vastaa kansalaisten tarpeisiin. Haastattelu  Kansan Uutisten viikkolehti 30.11.2012

Työväenhistoriaa 2010-luvulla. Teoksessa M.Majander ja K.Rentola (toim.): Ei ihan teorian mukaan. Kollegakirja Tauno Saarelalle 28. helmikuuta 2012. Työväen historian ja perintee tutkimuksen seura / Yhteiskunnallinen arkistosäätiö; Helsinki 2012. 273-285.

Historiantutkimus vaikuttavuusyhteiskunnassa. Teoksessa M.V.Volanen (toim.): Toiseksi paras? Tieteentekijät ja uusi yliopisto. Tieteentekijöiden liitto / Forskarförbundet, Helsinki 2012.

Making History.The Historian and Uses of the Past. Palgrave Macmillan; Basingstoke 2012.

2011

——–

2010

”Valistuneen työläisen imperialismi.” Teoksessa M. Lähteenmäki ja A. Suoranta (toim.): Pitkän sillan tuolla puolen … Puheenvuoroja työväenliikkeen historiasta, tilasta ja tulevaisuudesta. Työväen Arkisto; Helsinki 2010.

2009

Politiikan kieltäminen politiikkana. Teoksessa H. Taimio (toim.): Kurssin muutos: Kestävään kasuun ja hyvinvointiin. Työväen Sivistysliitto; Helsinki. s. 283-302

Politiklöshet som regeringarnas politik. I S.Tiitinen o.a. (red.): Finlands och demokratins utmaningar, Finlands riksdag 100 år, 12. Edita; Helsingfors 2009, s. 206-229.

Denial of politics as government policy. In S.Tiitinen et al. (eds.): Challenges for Finland and Democracy, Parliament of Finland Centennial, 12. Edita; Helsinki 2009, 206-231

2008

Politiikattomuus hallitusten politiikkana. Teoksessa Tiitinen, S. ym. (toim.): Suomen ja kansanvallan haasteet, Suomen eduskunta 100 vuotta, 12., Edita; Helsinki, s. 200 – 223.

Markkinavoimat ja uusi työ. Teoksessa Ojajärvi, J. ja Stenby, L. (toim): Minä ja markkinavoimat, Avain; Helsinki, s. 110 – 132.

”Historia ei ollutkaan ikuista edistystä” ja ”Politiikka on poistettu politiikasta”. Haastattelu Kansan Uutisten Viikkolehti 8.2.2008.

2007

Järjestöhistoria ja työntekijän ”piernet murheet”. Työväentutkimus 2007

Joko löytyisi vaihtoehto valistuneen työläisen imperialismille? Esitelmä Työväen historian ja perinteen tutkimuksen seuran kesäseminaarissa Kiljavalla 21.8.2007.

Kevään 1966 poliittinen käänne. Teoksessa V. Vares (toim.): Vuorovaikutuksia. Timo Soikkasen juhlakirja. Turun historiallinen yhdistys ry: Turku.

2006

Työväen sivistystyö Suomessa viimeisen sadan vuoden aikana. Esitelmä Kultuuridemarien järjestämässä panelikeskustelussa Onko TSL:n ja KSL:n yhdistäminen ajan kysymys 8.11.20

06

Mikä ongelma syrjäytetyt ovat. Teoksessa A.Virtanen ja M.Hautaluoma (toim.): Kadonneet ja pudonneet – syrjäytymisen sietämätön raskaus. Valtakunnallinen työpajayhdistys. 2006.

Nollakuusi ja vasemmiston poliittiset arvot. Teoksessa I. Ahvenisto ja K. Mäki (toim.) Kansalaisvaikuttaminen ajassa. Näkökulmia suomalaiseen kansalaisvaikuttamiseen suurlakosta 2000-luvulle. Työväen historian ja perinteen tutkimuksen seura 2006. Väki voimakas 19.

Kansalaisyhteiskunta ei voi oikein hyvin. Haastattelu Asukki (julk. Vailla vakinaista asuntoa ry.) syyskuu 2006.

Syrjäytettyjen tueksi tarvitaan perustuloa@. Helsingin Sanomat 27.8.2006, Sunnuntaidebatti.

Syrjäytetyt, työssäkäyvät köyhät, työssä ahdistuvat. Esitelmä Minä ja markkinavoimat –seminaarissa Turun yliopistossa 17.2.2006.

Entä jos vallankumous tapahtuikin jo keväällä 1917? Esitelmä Vanajaveden opistossa 25.1.2006.

2005

Miten Suomi syntyi? Teoksessa V.Pernaa ja M.K.Niemi (toim.): Suomalaisen yhteiskunnan poliittinen historia. Edita 2005.

”Yhteiskunnallinen kysymys” ja porvarillinen reformismi. Teoksessa V.Pernaa ja M.K.Niemi (toim.): Suomalaisen yhteiskunnan poliittinen historia. Edita 2005.

Hyvinvointivaltion rakentaminen. Teoksessa V.Pernaa ja M.K.Niemi (toim.): Suomalaisen yhteiskunnan poliittinen historia. Edita 2005.

Perinteisen politiikan loppu. Teoksessa V.Pernaa ja M.K.Niemi (toim.): Suomalaisen yhteiskunnan poliittinen historia. Edita 2005.

Suomi ja globalisaatio. Teoksessa V.Pernaa ja M.K.Niemi (toim.): Suomalaisen yhteiskunnan poliittinen historia. Edita 2005.