HISTORIA JA DEMOKRATIA

Historiantutkimuksessa on muutamana viime vuosikymmenenä alettu ajatella historiaa totuttua avarammin, kahdesta eri näkökulmasta. Yhtäällä on lukemattomia historioita ja toisaalla historia tiedon lajina. Menneen arvioiminen eli historioiden rakentaminen on ihmiselle yhtä välttämätöntä kuin vaikkapa syöminen tai hengittäminen, kuten yhdysvaltalainen historiantutkija David Thelen korostaa. Tämä ihmisen perustava ominaisuus on siis eri asia kuin tieteenala tai koulujen oppiaine.

Valtasosa ihmisten rakentamista historioista on satunnaisia viittauksia menneeseen, mutta niiden lisäksi he tuottavat huolellisemmin mietittyjä esityksiä. Sellaisia ovat vaikkapa viime vuosina yleistyneet painetut valokuvakirjat tai videotperheen viimeisestä lomamatkasta. Yleisötkin ovat monenkokoisia koostuvat ne sitten naapureista tai poliitikon muistelmista kiinnostuneista kansalaisista

Kaikilla historioilla on silti yksi yhteinen piirre: niitä rakennetaan sen vuoksi, että kohteeksi valittuja menneitä asioita tai tapahtumia pidetään jostain näkökulmasta nykyhetken kannalta merkittävinä. lue lisää

Lue lisää