Ulos tukiviidakosta

Toimeentulotuen saaminen on vaivalloista ja sen alikäyttö laajaa. Jopa 30 – 50% tukeen oikeutetuista suomalaisista ei edes hae sitä. Tämä viesti välittyi Pikkuparlamentin Auditoriossa 30.9. pidetystä vähimmäistoimeentuloa käsitelleestä seminaarista. Siellä esiteltiin Suomen osalta tulokset Euroopan unionin rahoittamasta selvityshankkeesta, jonka kohteena olivat vähimmäistoimeentulon järjestelmät.

Suomea koskevan raportin mukaan tuen hakijat pitävät vähimmäisturvan varmistavaa järjestelmäämme byrokraattisena, pirstaleisena ja monimutkaisena. Tuen ehtojen täyttäminen vaatii sellaista tiedonhankina- ja omaksumiskykyä, jota kaikilla ei ole. Kaikilla ei myöskään suurelta osalta sähköisiksi muuttuneiden palvelujen vaatimia laitteita. Lisäksi pirstaleinen järjestelmä tuottaa väliinputojia.

Lue lisää