Viestini

DEMOKRATIA ON RAKENNETTAVA UUDELLEEN

Kaikkia kehittyneitä teollisuusmaita yhdistävä haaste on vaihtoehdon löytäminen nykyiselle, aikansa eläneelle edustukselliselle demokratialle. Korjauksen tarvetta havainnollistaa esimerkiksi suomalaisen politiikan jakautuminen kahtia.
Yhtäällä on puolueiden toteuttama valtiollinen päätöksenteko ja toisaalla kansalaisten toiminta oman elinympäristönsä kohentamiseksi. Kun nämä kaksi tapahtuvat toisistaan riippumattomina, julkisen vallan käyttö ei ole demokraattista. Nykyinen poliittinen järjestelmä vain varmistaa valtiovallalle tärkeän jatkuvuuden. Vaihtoehto edellyttää kahta asiaa.
Vallankäyttöä varten on ensinnäkin kehitettävä uusi järjestelmä, jossa ei ole nykyisiä epäkohtia. Julkinen päätöksenteko ei saa alistua talouden vallanpitäjien eduille ja epäpoliittiseksi naamioidulle talouden asiantuntemukselle.
Uudenlaisen demokratian rakentaminen voi alkaa vain, jos kansalaiset kysyvät itseltään kahta asiaa. ”Onko minun mukisematta sopeuduttava niihin päätöksiin, jotka tehdään Suomen rajojen ulkopuolella?” ”Vaikutanko minä todella suomalaisten päätöksentekijöiden ratkaisuihin?”.
Politiikan tehtävä on varmistaa kansalaisille sellainen hyvä elämä, jota he itse haluavat . Talouskasvu ja kansainvälinen kilpailukyky ovat vain välineitä, joilla päämäärään pyritään. Samankaltainen välineellinen tehtävä on vapailla vaaleilla: ne ovat kansalaislle väylä tuoda esiin muutostavoitteensa. Demokratian ydin on heidän yhteistoiminnassaan
Hyvän elämän sisällöstä ei kuitenkaan olla yhtä mieltä, koska kansalaisten arvot ovat keskenään ristiriitaisia ja koska he panevat asioita erilaiseen tärkeysjärjestykseen. Monilla on silti yhteisiä kokemuksia, jotka yhteisiksi historioiksi järjestettyinä ohjaavat oman elinympristön kohentamisen tavoitteita. Uudenlaisen demokratian rakentamiseen tarvitaan poliitisia visioita, jotka on kehitetty yhteistyönä monista erilaisista aineksista.
Vapaata kansalaistoimintaa luonnehtivat toisistaan poikkevia tavoitteita ajavat kansalaisryhmät. Kahden viime vuosisadan aikana kansalaisten erilseuraisuutta jäsensivät poliittiset puolueet. Kun tänään joudutaan rakennetaan demokratiaa uudelleen, on keskeinen haaste varmistaa, että poliittisen toiminnan perustana on erilaista hyvää elämää vaativien kansalaisryhmien toiminnan tunnustaminen ja siitä seuraavan eriseuraisuuden hyväksyminen.